Ανοιγόμενοι μηχανισμοί ASTER
Μπάρες ελέγχου κυκλοφορίας
Αυτόματες θύρες τύπου BIEM
Πόρτες πυρασφάλειας