Συρόμενοι μηχανισμοί
Αυτόματες θύρες τύπου BIEM
Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας
Κάτοπτρα οδών