Συρόμενοι μηχανισμοί
Κάτοπτρα οδών
Αυτόματες θύρες με μόνωση ταμπλαδωτή
Μπάρες ελέγχου κυκλοφορίας