Αυτόματες θύρες τύπου BIEM
Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας
Ανοιγόμενοι μηχανισμοί ASTER
Ρολλά Ασφαλείας