Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας
Αυτόματες θύρες με μόνωση ταμπλαδωτή
Αυτόματες θύρες τύπου BIEM
Πόρτες πυρασφάλειας